หมวด ข.

ขานีออน T80
ขานีออน T80
ขาใส่สตาร์ทเตอร์
ขาใส่สตาร์ทเตอร์
ขั้ว 32 วัตต์ + ขาสตาร์ทเตอร์ ทรงกลม
ขั้ว 32 วัตต์ + ขาสตาร์ทเตอร์ ทรงกลม
กระบอกฟิวส์เสียบสาย คละสี
กระบอกฟิวส์เสียบสาย คละสี
ขั้วถ่าน 9 V
ขั้วถ่าน 9 V
ไขควงเช็คไฟ
ไขควงเช็คไฟ
กล่องเหล็กขาสปริง
กล่องเหล็กขาสปริง
ขั้วห้อยเกลียวมีสวิทช์
ขั้วห้อยเกลียวมีสวิทช์
ขั้วอลูมิเนี่ยม E 40 สีเขียว
ขั้วอลูมิเนี่ยม E 40 สีเขียว
ขั้วห้อยเกลียว SOKAWA ขาว
ขั้วห้อยเกลียว SOKAWA ขาว
ขั้วแป้นเกลียว N
ขั้วแป้นเกลียว N
ขั้วยางกระเบื้อง
ขั้วยางกระเบื้อง
ขั้วห้อยเกลียว SOKAWA
ขั้วห้อยเกลียว SOKAWA
ขั้วห้อยเกลียว N
ขั้วห้อยเกลียว N
ขั้วรถยนต์
ขั้วรถยนต์